1. Domů
 2. Dokumentace
 3. Seznam změn
 4. verze 24.4.3 (12.4.2024)

verze 24.4.3 (12.4.2024)

 • Doplnění možnosti v hlavičce panelu zobrazit čas zbývající do konce závodu.
 • Doplnění nastavení parametrů databáze, které by měly zprůchodnit práci s databází – aby se zbytečně tolik nezamykala.
 • V případě individuálních startů lze nyní čas individuálního startu zadávat s přesností na desetinná místa.
 • Do stránky pro odstartování závodu přibyla (v případě závodu s individuálními starty) možnost pomocí nového tlačítka, které je na každém řádku (závodníkovi v daném závodě) odstartovat vybraného závodníka. Kliknutím na příslušné tlačítko se do položky individuální start k danému závodníkovi zaznamená aktuální čas. Tato nová funkcionalita může sloužit k interaktivnímu startování jednotlivých závodníků.
 • Do tabulky závodníků na stránce pro odstartování závodu přibyla možnost setřídit tabulku podle vybraného sloupce.
 • Oprava chyby v odpočítávání startu v případě závodu s individuálními starty. V případě, že byl závod odstartovaný v den, kdy došlo ke změně letního na zimní čas nebo opačně se zbývající čas do startu jednotlivých závodníků počítal špatně (+- 1 hodina podle typu změny času).
 • Při prvním připojení databáze po startu RaceMeteru se provede operaci VACUUM – což zmenší databázi pokud v ní např. došlo k mazání záznamů.
 • Úprava ve funkci Kompletní záloha. Nyní se aktuální databáze zálohuje šetrnějším způsobem.
 • Do konfigurace externího RFID readeru ImpInj byla doplněna tato nastavení. Je možné nastavit po kolika přečtených čipech se vrátí odpověď – výchozí je 50. Je možné nastavit po jak dlouhé době se vrátí odpověď i když se nenačtou žádné čipy – výchozí je 50ms. Je možné nastavit mód prováděné inventury – výchozí je 1000.
 • Úpravy v Kompletní záloze a obnově. Doposud musela být záloha a obnova provedena ve stejné verzi. Nyní je do zálohy přidána značka kompatibility a pokud se tato značka v záloze shoduje s aktuální značkou (i když by se neshodovaly verze), obnova se provede.
 • Úprava tisku do PDF, aby se barvy řádků (sudé a liché) zobrazovaly stejně jako v tabulce. Nyní je v tisku do PDF barva řádků detailů stejná jako barva řádku, ke které tyto detaily patří.