1. Domů
 2. Dokumentace
 3. Seznam změn
 4. verze 23.10.2 (27.10.2023)

verze 23.10.2 (27.10.2023)

 • Do zařízení byla doplněna podpora maďarštiny, takže RaceMeter nyní komunikuje i v maďarštině.
 • Do výsledku závodu, který má nastavené cyklování přibyla možnost nastavit zobrazení dat z jednotlivých cyklů/kol v komprimované formě. Toto nastavení se projeví i v případném tisku výsledků.
 • Oprava chyby při uzavírání FTP spojení. Zůstávaly viset FTP spojení a některé FTP servery pak hlásily chybu a nedovolily další připojení.
 • Dokončení HTML reportu s výsledky závodu (formátování, správné zobrazování údajů, možnost zobrazení detailu o jednotlivých cyklech/kolech …).
 • Přepracování ‚Editace závodníků‘ tak, aby fungovala i v případě editace ve více oknech (více uživateli). Doposud to fungovalo tak, že při uložení z ‚Editace závodníků‘ se záznamy, které byly změněné se zaktualizovaly (v případě, že je někdo mezitím smazat se doplnily), nové záznamy se přidaly a záznamy se závodníky daného závodu, které se nacházely v databázi ale nebyly v ukládaném seznamu závodníků se odstranily. Navíc se v případě použití tlačítka ‚Uložit a zůstat‘ nezaktualizoval seznam editovaných závodníků o přidělené interní identifikátory (id). To tak při následném uložení mělo za zásledek mazání existujících záznamů a přidání nových záznamů místo aktualizace. Nyní funguje ukladání závodníků z ‚Editace závodníků‘ následovně.
  1. Pokud byl pri zahájení Editace závodníků záznam se závodníkem načten (a aktuálně je v databázi), ale v seznamu ukládaných závodnḱů není (kontrolováno podle ID) provede se odstranění závodníka z databáze.
  2. Pokud byl závodník načten a aktuálně i je v databázi a i v seznamu ukládaných závodníků tak se buď provede aktualizace (pokud se liší) nebo se neprovede nic.
  3. Pokud se provede změna v závodníkovi, který ale už ale není v databázi, provede se uložení nového záznamu o závodníkovi s novým ID.

  V případě použití tlačítka ‚Uložit a zůstat‘ se po úspěšném provedení zaktualizuje seznam závodníků (včetně ID u nové vzniklých závodníků).

 • Api funkce results/get_result byla upravena tak, aby respektovala předané locale (jazyk) – tedy aby popisky byly v odpovídajícím jazyce. Pokud se locale nepředá, použije se locale nastavený v Základní konfiguraci zařízení RaceMeter.
 • Nastavení ‚Nahrávání výsledků‘ v definici závodu bylo rozšířené o možnost poslat na ftp server nejen data ve formátu json ale také ve formátu html. Výsledné html pak vznikne aplikací vybraného definovatelného reportu na data výsledku daného závodu. Do systému byl doplněný systémový report, který z dat výsledku závodu udělá interaktivní html stránku (zcela samostatnou), která umožní tomu, komu se zobrazí vlastní skupinování a třídění výsledku.
 • Byla doplněna nová definice reportu pro odesílání individuálních výsledků ve zkrácené formě.