1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Seznam změn
  4. verze 24.3.4 (19.3.2024)

verze 24.3.4 (19.3.2024)

  • Doplnění podpory pro časově omezené závody a závody, kde se měří uběhnutá vzdálenost a ne čas. Tyto dvě vlastnosti nemusejí být vždy použity současně. V editaci závodu – na záložce Základní došlo k mírné reorganizaci položek. Přibyl tam přepínač Použít omezení trvání, který když je zapnutý, dovolí zadat (místo plánovaného a skutečného času ukončení) trvání závodu. Trvání závodu se aplikuje na každého závodníka samostatně, takže má-li závod intervalové starty nebo starty individuální nebo starty podle čipu, počítá se doba od startu daného závodníka. Zápisy čipů, které jsou po této době jsou ignorovány. Zatím není nijak zablokovaná funkce Ukončení závodu, v případě, že má závod nastavený tento příznak. Dále v editaci závodu – na záložce Nastavení výsledků přibyl přepínač Použít dodatečnou vzdálenost, který když je zapnutý zařídí, že se v závodnících (jak v jednotlivé editaci tak i v hromadné editaci) přidá sloupec Dodatečná vzdálenost, kterou je možné vyplnit (případně i synchronizovat s API a Google tabulkou). Také se automaticky do výsledku závodu doplní sloupec Celková vzdálenost. V tomto případě není k dispozici přepínač Sloupec celkového času. Pokud si zatrhnete přepínač Zobrazit ztrátu na vedoucího, je tato ztráta vyčíslena v metrech. Je jedno, zda má závod cykly nebo ne – celková uběhnutá vzdálenost se napočte podle dokončených úseků/cyklů a jejich definic vzdálenosti. A připočte se k tomu Dodatečná vzdálenost zadaná u Závodníka. Pokud je nastaveno Používat koeficient, provede se vydělení Celkové vzdálenosti danými koeficienty.
  • Položka Odpovědná osoba v definici závodu už není povinná.
  • Zobrazování doby trvání (např. ve výsledcích nebo v panelech) bude nyní (pokud to je možné) zkrácené – tedy nebude obsahovat nuly hodin, pokud je doba trvání kratší než 1 hodina nebo nuly minut, pokud je doba trvání kratší než 1 minuta.
  • Aby bylo možné lépe nastavit co se bude zobrazovat v detailech ve výsledcích závodu v případě závodu s cykly (detailní informace o jednotlivých cyklech), byla ve výsledcích závodu doplněna možnost nastavovat viditelnost sloupcům detailu.