1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Seznam změn
  4. verze 22.5.6 (18.5.2022)

verze 22.5.6 (18.5.2022)

  • Stránka Průchody nyní umožňuje zobrazit průchody jako seznam závodníků daného závodu se zaznamenanými časy (nebo trváním od startu závodu)a seřazeným podle času prvního průchodu u každého závodníka. Pomocí tohoto zobrazení se např. snadno zkontroluje přítomnost závodníků a fungování jejich čipů před startem závodu. Stránka umožňuje přepínat mezi dvěma režimy. První režim je ten původní – průchody se zobrazují jako karty závodníků. Druhý režim je zobrazení seznamu. V obou režimech je možné vyčistit zobrazené výsledky a zobrazit nové zápisy čipů. V obou režimech je možné zvolit zda se bude zobrazovat absolutní čas nebo trvání od stratu závodu. V režimu seznamu je možné zobrazenou tabulku exportovat/tisknout.
  • Stránky Výsledky závodu a Průchody byly mírně upraveny – název závodu a čas jsou nyní zarovnané vlevo.
  • Na stránce Start závodu je nyní možné tabulku se seznamem závodníků exportovat/vytisknout.
  • Oprava chyby, která někdy nastávala při zobrazení výsledků uzavřeného závodu v případě skupinování (např. přes položku Kategorie). Občas se pořadová čísla (zobrazené v prvním sloupci) špatně napočetla.
  • Vylepšení chování editoru tabulkového typu, který se používá k editaci závodníků a k editaci definice úseků závodu. V případě používání zařízení, které podporují dotyk (tablet, mobil, …), nebylo možné se posunovat v tabulce a ani pomocí dvou prstů upravovat velikost.
  • Do stránky Editace závodníků byl doplněn přepínač tzv. Auto-edit módu. Pokud je přepínač zapnut, stačí je jeden klik na buňku a rovnou se zobrazí editor dané buňky