1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Seznam změn
  4. verze 21.9.1 (4.9.2021)

verze 21.9.1 (4.9.2021)

  • doplnění – nyní se po změně jakéhokoliv údaje (včetně nastavení jednotlivých úseků) v definici závodu provede přepočítání výsledků daného závodu v případě, že jsou výsledky daného závodu zobrazené nebo má daný závod nastavené odesílání individuálních výsledků
  • systém automaticky při startu vypočítával všechny dosud neuzavřené závody, které svým časovým omezením (čas startu a čas ukončení) vyhovovaly aktuálnímu datu a času – aktivní závody. V případě většího množství neuzavřených závodů, které navíc neměly nastavené datum a čas ukončení, docházelo v případě existence většího množství zápisů čipů, k docela významnému vytížení celého systému (>25%), protože se pro vyhodnocení každého závodu muselo projít velké množství záznamů zápisů čipů. Aby k tomu nedocházelo, je dobré už vyřízené závody uzavírat nebo v nich alespoň doplnit čas ukončení. Navíc nyní systém při startu zpracovává pouze neuzavřené aktivní závody, které mají nastavené alespoň nějaké odesílání individuálních výsledků. Ostatní závody se vyhodnocují až v okamžiku, kdy si první uživatel vybere zobrazení výsledků daného závodu.
  • při spuštění funkce Posouvání stránky se nyní objeví dialog, který umožňuje nastavit rychlost posouvání