1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Seznam změn
  4. verze 23.1.1 (8.1.2023)

verze 23.1.1 (8.1.2023)

  • Do editace Panelu byla doplněna možnost měnit pořadí již zadaných hlaviček pomocí přetahování. Při změně pořadí hlavičky v Panelu se automaticky provede i změna v pořadí definic výstupních položek ve všech záznamech Událost-Odpověď v tomto Panelu.
  • Doplnění chybějící lokalizace – text „Select a field“ v editaci Panelu.
  • Doplnění možnosti nemít na Panelu hlavičky. Stačí jen u všech hlaviček nevyplnit popisek.
  • Drobná oprava v nastavení synchronizace závodníků s Google tabulkou v definici závodu. Chybně se nabízely k synchronizaci i informace pro 2.-4.čip, i když nebylo nastaven jejich použití v daném závodě.
  • Doplnění omezení počtu adres do BCC pro odesílání emailů přes SMTP a GMail. Pokud počet přesáhne dané omezení (výchozí je 50), provede se odeslání více emailů (se stejnými adresáty v TO a CC).
  • Doplnění případného nadpisu do Panelu zpráv.
  • Panelu zpráv je nyní možné poslat i ručně zadanou textovou zprávu – funkce je k dispozici v agendě Panelů.