1. Domů
 2. Dokumentace
 3. Seznam změn
 4. verze 21.9.8 (27.9.2021)

verze 21.9.8 (27.9.2021)

 • použití podporovaného unicode znaku ‚check=✔‘ – některé prohlížeče na některých OS místo znaku zobrazovaly obdélníček
 • lepší ošetření reakcí na stisk tlačítek (i tlačítka Start) – např. občas docházelo díky zákmitům k falešným událostem a i k falešným záznamům startů
 • doplnění možnosti si na displeji vybrat start i když nesplňuje časovou aktuálnost. Pomocí stisku obou tlačítek se stránka Starty přepne do režimu výběru startu. V tomto režimu se pomocí tlačítek prochází seznam závodů. Stisknutí tlačítka Start pak provede záznam startu vybraného závodu (nebo závodů pokud mají shodný Plánovaný čas startu). Opuštění tohoto režimu se provede buď po odstartování vybraného závodu nebo opětovným stiskem obou tlačítek.
 • v definici závodu je nyní možné v případě, že je zvolený Sloupec celkového času, nastavit i Sloupec s časovým odstupem. Pak se ve výsledcích zobrazuje u jednotlivých závodníku sloupec s časovým odstupem od prvního závodníka (Ztráta).
 • do editace závodníků do menu Importy byla doplněna funkce, která umožňuje importovat závodníky z jiného závodu
 • oprava ve validaci v hromadné editaci závodníků – nefungovala správně kontrola unikátnosti čísel závodníků
 • doplnění všech chybějících validací při ukládání závodníků v agendě Závodníci
 • oprava chybných chování (v určitých situacích) filtrů sloupců v tabulkách – např. při skrytí filtrů sloupců se nevynulovaly všechny filtry, při nastavení typu porovnání a až následném zadání hodnoty filtr nefungoval správně
 • i ve výsledcích závodů je nyní možné měnit pořadí sloupců stejně jako v agendách
 • funkce, která vrátí výchozí viditelnost sloupcům nyní nastaví i pořadí sloupců do výchozího stavu
 • oprava chyby ve filtrech sloupců, která se projevovala při uživatelsky změněném pořadí sloupců zvýrazněním chybného sloupce jako zafiltrovaného
 • nyní se ze ‚slave‘ zařízení na ‚master‘ zařízení nahrávají kromě zápisů čipů i záznamy o startech