1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Seznam změn
  4. verze 22.4.3 (19.4.2022)

verze 22.4.3 (19.4.2022)

  • Oprava drobné chyby v exportu do xlsx. Pokud byli ve výsledcích nějací závodníci s jiným statusem než OK (např. DSQ nebo DNF), hlásil MS-Excel při otevírání vyexportovaného souboru chybu. Problém byl v tom, že sloupec, ve kterém se objevily textové údaje DSQ nebo DNF, normálně obsahuje čísla a i jako číselné byly deklarovány buňky s texty DSQ nebo DNF. LibreOffice tuto chybu nehlásil.
  • Import závodníků z jiného závodu (v editaci závodníků) byl doplněn, v případě, že má daný závod Intervalový start, o možnost převést kromě kmenových údajů závodníků i výsledek závodníků v daném závodě. Využívá se k tomu sloupec s Časovým odstupem. Tedy je podmínkou ho ve zdrojovém závodě mít nastavený. Navíc je možné ovlivnit, zda se importují všichni závodníci, nebo je ti se statusem OK.
  • Změna způsobu zobrazení informace o úspěšně ručně přidaném zápisu čipu závodníka (ve výsledcích závodu). Místo zobrazení hlášky se jen na chvíli zazelení formulář pro rychlé zadání zápisu čipu.
  • Do exportu do .pdf byla doplněna možnost nahrát vlastní obrázek jako záhlaví každé stránky. Obrázku je možné nechat upravit velikost podle šířky stránky nebo ponechat původní velikost a určit zarovnání obrázku (vlevo, na střed, vpravo).
  • Oprava chyby v definici css – docházelo k zatuhnutí prohlížeče Chrome v případě, že v nastavení na stránce Startu závodu, se uživatel pokusil myší posunout posuvníky pro nastavení Doby zvýraznění nebo Doby pozdržení.