1. Domů
 2. Dokumentace
 3. Seznam změn
 4. verze 22.9.5 (22.9.2022)

verze 22.9.5 (22.9.2022)

 • Doplnění možnosti použít vlastní definice reportu pro odesílání individuálních výsledků jako SMS nebo email. V definici závodu na záložce Nastavení výsledků se v případě, že je nastavené posílat výsledky jako SMS nebo email, objeví editory, které umožňují vybrat ze seznamu definic reportů.
 • Do odesílaných emailů byly doplněné hlavičkové údaje Date a Message-ID. V případě, že byl cílovým příjemcem GMAIL účet, nedošlo k doručení emailu, protože Google takové emaily odmítal přijmout a vracel je jako nedoručitelné.
 • Při odesílání emailu nebo SMS v případě, že není nastavena žádná služba (pro odesílání SMS nebo emailů) se nyní objeví chyba, která o této situaci informuje.
 • Drobná úprava způsobu výpočtu výsledku závodu v případě, že byl v definici závodu úsek (X), který je ukončen posledním zápisem (typicky depo) a pak následuje nějaký další úsek (Y). Tak v případě, že se i po dlouhé době objeví zápis od antény, která je použita v úseku X, dojde k prodloužení času na tomto úseku (X). Tedy se prodloužil čas strávený v depu. Pokud byla ale topologie závodu taková, že mohlo docházet (nechtěně) k záznamu z antény ukončující úsek X dříve než z antény pro úsek Y (při ukončování úseku Y), došlo k prodloužení času na úseku X (tedy depa). Ale pak díky minimálnímu času v úseku Y nedošlo k vyhodnocení úseku Y. Toto chování bylo upraveno tak, aby k prodloužení času na úseku X došlo pouze v případě, že se zaznamenávaný čas liší oproti předcházejícímu času o hodnotu menší než je minimální čas definovaný pro následující úsek Y.
 • Doplnění možnosti aktualizovat seznam závodníků v daném závodě podle dat v Google tabulce. V editaci definice závodu přibyla záložka Synchronizace závodníků. Na této záložce je zatím možné vybrat buď volbu Nesynchronizovat, nebo volbu Z Google tabulky. V případě volby Z Google tabulky musí nejdříve systém získat autorizaci ke Google tabulkám na účtu, kde je přístupná daná tabulka. Po získání autorizace je potřeba vybrat tabulku a list, ze kterého se budou data závodníků načítat. Pak je potřeba v jednoduchém formuláři nastavit tzv. převodní můstek – tedy jaký sloupec v Google tabulky se nahraje do jakého sloupce v tabulce závodníků v RaceMeteru. Takto vytvořená definice synchronizace je součástí definice závodu. V agendě Editace závodníků se pak (v případě, že je synchronizace u daného závodu nastavena) objeví tlačítko Synchronizovat. Po jeho stisknutí dojde k načtení dat z definované Google tabulky a zpracování do rozeditovaného seznamu závodníků. Zpracování (neboli synchronizace) funguje následovně:
  1. Projdou se všechny řádky Google tabulky a u těch řádků, kde je vyplněné startovní číslo se v tabulce závodníků vyhledá závodník podle startovního čísla. V případě, že je nalezen závodník s tímto startovním číslem, dojde k aktualizaci údajů (podle zadefinovaného převodního můstku) a vyčištění příznaku Neúplný. V případě, že není závodník podle startovního čísla dohledán je vytvořen nový závodních podle údajů v řádku Google tabulky (a za použití převodního můstku).
  2. Pak se u všech závodníků zjišťuje podle startovního čísla, zda existuje i odpovídající záznam v Google tabulce. U těch závodníků, u kterých se nepodaří dohledat odpovídající záznam v Google tabulce dojde k vyčištění všech údajů (vyjma startovního čísla a čísel čipů) a k nastavení příznaku Neúplný.
 • Doplnění možnosti zobrazit zápisy čipů k danému závodníkovi. A to jak na stránce s výsledky závodu, tak i v agendě závodníků. Zápisy čipů jsou filtrované za všechny závodníkovi čipy a čas podle času startu a ukončení závodu.