1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Seznam změn
  4. verze 23.8.1 (11.8.2023)

verze 23.8.1 (11.8.2023)

  • Doplnění možnosti synchronizovat závodníky vybraného závodu z univerzálního API, které si může implementovat ten, kdo řeší registrace závodníků na svém webu.
  • Oprava chyby – pokud přišly zápisy čipů z nějakého podřízeného zařízení (tedy ze slave kufru) s číslem antény 10 a vyšším, tak se objevila chyba při zobrazení na displeji kufru (v případě, že byla zobrazena stránka Antény) a od tohoto okamžiku se přestal obsah displeje se stavem antén aktualizovat.
  • Vyčlenění API s výsledky (funkce pro získáni výsledků pro daný závod a provedení upload funkce výsledků pro daný závod) do samostatné skupiny.
  • Změny v počítáni výsledků závodu – doplnění tzv. Missed úseků. V budoucnu se počítá s tím, že uživatel může doplnit k závodníkovi informaci o nezaznamenaných průchodech – nemusí hned vymýšlet čas a zadávat zápis čipu. Zatím funguje jen vyhodnocování – není doplněné uživatelské zadávání.
  • Do systému byla doplněna podpora pro externí a interní čtečku aktivních čipu YR9700 od fy Invelion. Externí čtečku je možné připojit pomocí LAN kabelu nebo pomocí sériového portu skrze USB konektor. Zápisy čipů z této externí čtečky jsou zaznamenány anténou č.10 (v případě, že se jedná o hlavní zařízení). V případě, že se jedná o zařízení číslo 3 má anténa externí čtečky číslo 40. Použití externí čtečky se nastavuje v Základní konfiguraci – záložka Externí RFID. Více o aktivní čtečce RFID je zde.
  • Do editace/nastavení závodu přibyla možnost nastavit způsob nahrávání (upload) výsledků daného závodu ve formátu JSON. Nyní je k dispozici možnost nahrávat výsledek závodu na FTP server uvedený v Základní konfiguraci, nebo pomoci RESTAPI POST requestu na server – typicky „vlastní“ server, který si zpracuje výsledky z JSON formátu do vlastní prezentace. Zatím není k dispozici automatické odesílání výsledků, ale u těch závodů, které mají nastavené nahrávání výsledků na server, je na stránce s výsledky daného závodu funkce (tlačítko), která provede nahrání aktuálních výsledků podle nastaveného typu na server.
  • Do funkce Registrace čipů byla doplněna možnost odvozovat číslo čipu z načteného EPC. Hexadecimální hodnota obsažená v EPC daného čipu se převede do desítkové soustavy a výsledkem je uživatelské číslo čipu.