1. Domů
 2. Dokumentace
 3. Seznam změn
 4. verze 24.2.2 (7.2.2024)

verze 24.2.2 (7.2.2024)

 • Byla doplněna nová funkcionalita, která umožňuje, v případě závodu s více úseky a v případě, že se u některého závodníka na některém (ne posledním) úseku nezaznamenal čip, rychlou úpravu. Tato úprava zařídí korektní dopočtený čas v cíli. Jde o to, že když např. u závodu se dvěma úseky chybí některému závodníkovi zápis čipu z prvního úseku, nemůže být korektně vypočtený čas u druhého úseku (i když by druhý úsek měl být zaznamenán jinými anténami). V tomto případě buď nejsou vypočtená data ani jednoho úseku, nebo je (v případě nastavení stejných antén u obou úseků) čas zápisu čipu z druhého z úseku zobrazený v čase úseku prvního. Proto byla přidána do výsledků závodu funkce, která zobrazí detail měření u vybraného závodníka. Jsou zde graficky vidět u všech úseků doby trvání a časy kdy došlo k ukončení daného úseku. Pokud je vidět např. u prvního úseku čas ukončení z následujícího úseku nebo tam není vidět žádný čas, ale víte, že závodník první úsek dokončil, stačí když kliknete na první úsek a tomuto úseku se nastaví příznak Nezměřeno. Tím se zařídí, že systém bere tento úsek jako dokončený a může dopočítat z existujících zápisů čipů časy dalších úseků. Tato metoda, kdy nedoplňujete ruční zápisy čipů je operativnější – nemusíte vymýšlet konkrétní čas pro ruční zápis čipu.
 • Oprava zavlečené chyby. V případě, že neměl závod nastavené automatické odesílání výsledku nebo nebyl závod použitý v Panelech, nedostávala zobrazená stránka s výsledky daného závodu informace o změnách, ke kterým docházelo díky zápisům čipů. Tedy stránka s výsledky se v tomto případě sama neaktualizovala.
 • Nastavení trošku tmavší černé pro veškerý text.
 • Kontextová nápověda přímo dostupná ze zobrazené stránky. Zatím byla přidána kontextová nápověda pouze do stránky zobrazující Detail měření pro daného závodníka. V případě, že k dané stránce existuje kontextová nápověda, je na horní liště vpravo doplněné tlačítko se symbolem Otazníku. Postupně bude kontextová nápověda doplněna do dalších stránek.
 • U stránek, které se otevřou v samostatném okně (Vytvoření ručního zápisu čipu k závodníkovi, zobrazení zápisů čipů k závodníkovi a zobrazení detailu měření) se nyní v horní liště nezobrazí hlavní menu s výběrem agend, ale jen tlačítko zpět, které po stisknutí zavře okno.
 • Byly přidány nové položky Poznámka a Velikost do záznamu o závodníkovi. V definici závodu je potřeba nastavit, zda se některá z těchto nových položek bude používat. Pokud má položka nastavené v daném závodu použití, je možné tuto položku zadávat u jednotlivých závodníků daného závodu, synchronizovat z API nebo Google tabulky a je k dispozici i ve výsledcích závodu. Např. v položce Poznámka je možné ukládat jména jednotlivých členů teamů (pokud je závodníkem team) a pak je možné tuto položku např. použít při tisku diplomů.
 • Ruční odesílání individuálních výsledků bylo upraveno tak, aby i v případě, že se jedná o cyklický závod s neudaným počtem cyklů (kdy systém neví kdy odeslat individuální výsledky) bylo možné odeslat individuální výsledky ručně.
 • Úprava vypočítávané a zobrazované intenzity (z údaje RSSI). U modulu aktivního RFID jsou nejmenší hodnoty RSSI mnohem menší než u pasivních modulů. Proto mohla být i při zaznamenání čipu vypočtená hodnota intenzity rovna 0%. Takto načtený čip (i při snížení nastavení při registraci čipů na hodnotu 0) se nedoplnil do seznamu při registraci čipů. Nyní je minimální intenzita při zaznamenaném čipu rovna 1%.