1. Domů
 2. Dokumentace
 3. Seznam změn
 4. verze 22.11.3 (5.11.2022)

verze 22.11.3 (5.11.2022)

 • Aktualizace knihoven třetích stran.
 • Nyní je možné v Konfiguraci WiFi routeru, v položkách SSID (tedy v pojmenování vlastního wifi místa, nebo v pojmenování hotspot místa), používat i mezery.
 • Doplnění možnosti zobrazit a i vytisknout detaily v případě, že je na závodě nastavené cyklování. Dosud byly v tomto případě viditelné pouze souhrnné informace za všechny absolvované cykly (kola) u jednotlivých závodníků. Nyní se, pokud se jedná o závod, u kterého je nastavené cyklování, zobrazí ve výsledcích sloupec Detail. Na tomto sloupci je k dispozici klikací symbol +, který (kliknutím) zobrazí nebo skryje řádky s informacemi z jednotlivých kol daného závodníka.
 • Oprava chyby, která se vyskytovala v případě exportu do .xls formátu v případě, že byla v tabulce čísla, kde byl jako oddělovač tisíců použita mezera. Bylo to např. když byla ve výsledcích zobrazena vzdálenost v metrech.
 • Doplnění prefixu do tabulky čipů. Doposud byla možná vlastní identifikace čipu jen pomocí číselného údaje. Pokud bylo potřeba v systému evidovat více různých typů čipů, řešilo se to většinou tak, že čipy jednoho typu začínaly od čísla 1 a další třeba triatlonové začínaly od čísla 1001. Nyní je možné při registraci čipu zadat kromě čísla i znakový prefix. Například pro evidenci triatlonových čipů použiji prefix T. Pak při zadávání čipů k závodníkům pro určení čipu místo 1001 zadám jen T1. Díky tomuto rozšíření došlo k adekvátním rozšířením na mnoha místech systému – Inventura čipů, Registrace čipů, Mazání čipů, Export a Import čipů, …
 • Volitelné použití položky Země ve vybraném závodě. V editaci závodu je nyní možné nastavit používání položky Země. Pak je v editaci závodníků daného závodu potřeba vyplnit položku Země. Tato položka je pak viditelná i ve výsledcích daného závodu.
 • Nahrazení položky Disciplína za položku Typ v definici úseku závodu. V původní položce Disciplína bylo možné vybírat z mnoha disciplín (běh, kolo, MTB, …) ale v systému se to k ničemu nepoužívalo a mohlo to akorát mást. Jediná disciplína, která měla vliv na způsob výpočtu výsledků závodu byla Pauza. Proto jsem položku Disciplína zrušil a místo ní zavedl položku Typ. V položce Typ je možné vybírat jen z následujících dvou možností – Normální a Pauza. Pokud je na úseku nastavený typ Pauza, pak se tento úsek (čas na něm strávený) nezapočítává do celkového času závodu. Typ Pauza se tedy použije na těch úsecích, kde závodníci nezávodí – např. čekají až je organizátor vpustí na další úsek.
 • Doplnění dalšího typu úseku – Skrytý. Umožňuje vyřešit následující situaci. Potřebujete nastavit triatlonový závod, který končí dvěma stejnými běžeckými koly. Závodníci Vám dvakrát proběhnou stejnou branou. Toto se dá snadno zadefinovat jako dva běžecké úseky. Pokud jste ale chtěli ve výsledcích vidět jen celkový čas za oba běžecké úseky dohromady, nebylo to doposud možné. Nyní tedy na prvním běžeckém úseku nastavíte typ Skrytý a na druhém běžeckém úseku typ Normální a tam také nastavíte příznaky (tedy jaké údaje chcete vidět ve výsledcích). Údaje z druhého běžeckého úseku se budou počítat z rozdílu času druhého běžeckého úseku a z času z úseku před prvním běžeckým úsekem, protože se všechny úseky typu Skrytý přeskočí.