1. Domů
 2. Dokumentace
 3. Seznam změn
 4. verze 22.5.3 (9.5.2022)

verze 22.5.3 (9.5.2022)

 • Doplnění možnosti tisku HTML reportu (tedy tisku podle vlastní definice) i do agendy Fronta zpráv.
 • Oprava chyby v počítáni rychlosti (km/h) v případě, že se jednalo o závod s cykly.
 • V případě závodu s cykly se nyní také těm závodníkům, kteří nemají stejný počet kol jako vítěz (v případě neurčeného počtu cyklů) nevyplní případný volitelný sloupec odstup (gap time) od vítěze.
 • Registrace čipů – doplněno automatické uložení nastavené hodnoty intenzity pro příští použití + byl doplněn popis významu nastavení intenzity.
 • Doplněné definice HTML reportů.
 • Nastavení limitu pro nahrávané soubory na 75MB (aby bylo možné nahrávat do zařízení i větší databázové soubory).
 • Zmenšení mezery mezi řádky v editačních formulářích.
 • Pokud se ve výsledcích zobrazuje absolutní čas (v úsecích), tak se nyní používá čas bez informace o časovém pásmu – aby se pak při zobrazení v jiných časových pásmech nezobrazil jiný čas (objevovalo se to např. při použití TorBrowseru, který má vždy nastavené nulové časové pásmo).
 • Při počítání doby trvání ve výsledcích se v případě, že daný časový úsek trval přes změnu letního/zimního času, se trvání spočetlo špatně – opraveno. Stejná chyba byla i v případě celkového času.
 • Do exportu do .pdf byla doplněna možnost nastavit i obrázek pro patičku.
 • Vylepšení v API – aby v případě získávání dat pomocí metody $tabledata nebylo potřeba posílat zbytné parametry (search a order).