1. Domů
 2. Dokumentace
 3. Seznam změn
 4. verze 21.10.5 (19.10.2021)

verze 21.10.5 (19.10.2021)

 • lepší pozicování nabídek během hromadné editace závodníků
 • v definici závodu je nyní možné nadefinovat, zda se má zadávat rok narození v editaci závodníků
 • ve filtrování pomocí sloupců v agendě Zápisy čipů je nyní možné snadno filtrovat za vybrané antény
 • doplněny automatické nabídky pro položky Křestní jméno, Příjmení a Tým
 • do automatických nabídek čipů ve hromadné editaci závodníků se nyní nenabízejí čipy, které jsou již v závodě použité
 • doplnění režimu celé obrazovky – na stránkách s výsledky a průchody závodu se nyní skryjí prvky nepotřebné pro prosté zobrazení
 • v případě, že je tabulka v režimu Zobrazit všechny řádky se nyní obsah posouvá uvnitř průhledu – hlavička se neodsunuje
 • funkce posouvání stránky byla upravena tak, aby posouvala pouze obsahem tabulky a ne celou stránkou
 • na stránkách s výsledky a průchody závodu se nyní nezobrazuje aktuální čas – pouze čas závodu
 • do systému byla doplněna fronta zpráv. Přes tuto frontu zpráv se posílají veškeré automaticky odesílané individuální výsledky. V případě chyby (např. nedostupnosti internetu) je zpráva ve frontě zpráv snadno dohledatelná a je možné provést odeslání znovu. Frontu je možné kdykoliv zastavit a pak zase spustit. Zprávy, které byly vytvořené během zastavené fronty se po znovu-spuštění fronty samy odešlou. Zprávy ve frontě je možné filtrovat, prohlížet i mazat.
 • v tabulkách agend (Čipy, Závody, Závodníci, Zápisy čipů, Starty, Fronta zpráv a Uživatelé) byla doplněna možnost nastavit režim zobrazení všech řádků
 • na stránce s výsledky závodu je nyní k dispozici nová funkce, která umožňuje znovu odeslat individuální výsledky vybraného závodníka nebo závodníků
 • ve výsledcích závodu jsou nyní čísla (rychlost, vzdálenost), časy a trvání formátovány s ohledem na jazyk uživatele (čárka versus tečka)
 • funkce Tisk nyní v případě tisku do CSV používá jako oddělovač znak středník – to proto aby nedocházelo k nekorektnímu výstupu v případě, že se v daném jazyce používá čárka jako desetinná čárka