1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Seznam změn
  4. verze 21.11.4 (26.11.2021)

verze 21.11.4 (26.11.2021)

  • doplnění zobrazení Tor id jako QRCode na displeji i na stránce Tor nastavení
  • oprava zavlečené chyby – nefungovalo hledání v některých agendách přes všechny sloupce – hledání/filtrace v jednotlivých sloupcích fungovala korektně
  • doplněna podpora zjištění připojení k internetu pomocí USB modemu
  • zlepšení způsobu zjišťováni stavu připojení k internetu na displeji
  • oprava chyby – nefungovalo uložení závodníků v hromadné editaci v případě, ze se zadával datum narození – hlásilo to validační chybu
  • doplnění stránky Start závodu o seznam závodníků (může sloužit např. pro prezenci před startem). V případě, že má daný závod zadaný nastavený intervalový start, je na této stránce dynamická nápověda (ve formě měnící se tabulky se závodníky a jejich časem do startu) pro strartéra, který pak pouští jednotlivé závodníky do závodu
  • oprava zavlečené chyby v hromadné editaci závodníků – nefungovalo korektně Ctrl+V do sloupce s prodlevou od startu v případě, že byly vkládané údaje ve formátu mm:ss