1. Domů
 2. Dokumentace
 3. Seznam změn
 4. verze 21.8.8 (27.8.2021)

verze 21.8.8 (27.8.2021)

 • definice závodu byla upravena následujícím způsobem:
  bylo odstraněno nastavení Intervalové starty (Ano/Ne)
  bylo doplněno nastavení Typ startu, který nabývá těchto hodnot:

  • Hromadný start – funguje jako doposud při nezaškrtnutém příznaku Intervalové starty. Při této volbě se nenabízí volba zobrazení sloupce s časem startu jednotlivých závodníků, protože mají všichni stejný
  • Intervalový start – funguje jako doposud při zaškrtnutém příznaku Intervalové starty. Umožní tedy u každého závodníka doplnit časovou prodlevu od společného startu a také zobrazí volbu zobrazení sloupce s časem startu jednotlivých závodníků
  • Start podle čipu – funguje tak, že skrytě doplní uživatelsky neviditelnou sekci typu Pauza s minimální dobou 0s a s nastavením zaznamenat poslední průchod. Umožní také volbu zobrazení sloupce s časem startu jednotlivých závodníků. V případě zobrazení sloupce s Celkovým časem se v zobrazí celkový čas bez časů v úsecích typu Pauza
  • Hromadný a čipový start – je určen pro závody s hromadným startem, kdy oficiální čas je rozdílem cílového času a společného startu, ale zároveň je ve výsledcích požadováno zobrazení tzv. Čipového času – tedy rozdílu cílového času a času kdy závodník opustil start. Pokud by se použila varianta Start podle čipu, hrozí situace, že se čip závodníka při startu vůbec nezaznamená (kvůli velkému množství závodníků v prostoru cíle, a jejich možnému vzájemnému zastínění) a další záznam čipu by se vyhodnotil jako jeho start. Aby se toto eliminovalo a zároveň se umožnilo zobrazení Čipového tedy neoficiálního času, byl vytvořen právě tento typ startu. V této variantě se skrytě doplní uživatelsky neviditelná sekce typu Pauza s minimální dobou 0s a s nastavením zaznamenat poslední průchod, ale zároveň se do této sekce zapíše společný čas startu. Takže když se nedostaví zápis čipu při startu, tak se čas startu daného závodníka bude shodovat se společným startem a jeho zápis, který přijde po uplynutí minimální doby dalšího úseku se zaznamená do tohoto úseku, a ne jako čas jeho startu. V této variantě se v případě zvolení zobrazení sloupce s celkovým časem zobrazí dva sloupce s celkovými časy – Čipový čas (neoficiální) a Celkový čas (oficiální). Čipový čas neobsahuje prodlevu z úseků typu Pauza, kdežto Celkový (oficiální čas) ji obsahuje.
 • editace definice závodu byla upravena – původní záložka Nastavení byla rozdělena do dvou záložek – Nastavení závodníků, kde se určuje jaké sloupečky a údaje se vyplňují na závodnících daného závodu. A záložku Nastavení výsledků, kde se definují vlastnosti pro výsledky závodu. Tedy jaké sloupečky budou výsledky závodu obsahovat, jaký typ startu se bude používat a jak se budou posílat individuální výsledky závodníkům při absolvování závodu.
 • do Konfigurace odesílání zpráv byla přidána možnost ještě před uložením nastavení odeslat (a tedy vyzkoušet) testovací email nebo SMS zprávu