1. Domů
 2. Dokumentace
 3. Seznam změn
 4. verze 23.6.1 (12.6.2023)

verze 23.6.1 (12.6.2023)

 • Doplnění podpory olympijských zkratek zemí. V editaci definice závodu se nyní po zatržení přepínače Používat země ještě objeví přepínač Použít olympijské země. Použijí se pak olympijské zkratky zemí a ne ISO zkratky zemí.
 • Aktualizace https certifikátu domény racemeter.xyz. Certifikát má vždy jen roční platnost a je třeba ho aktualizovat.
 • Do příznaků v definici úseku závodu byly přidány následující typy:
  • Čip – číslo čipu, který způsobil ukončení daného úseku
  • Nejlepší cykl – trvání úseku z nejlepšího cyklu
  • Průměrný cykl – průměrné trvání úseku ze všech cyklů
  • Poslední cykl – trvání úseku z posledního dokončeného cyklu
 • Do editace definice závodu přibyla možnost určit pořadí závodníků podle vybrané položky. Může se to např. hodit v případě, kdy je potřeba určit pořadí závodníků podle koeficientem přepočteného celkového času nebo podle nejlepšího cyklu.
 • Výběr příznaků na úseku v editaci úseků byl upraven tak, aby nabízel jen ty příznaky, které dávají smysl. Pokud nemá závod nastavené cyklování úseků, nenabízejí se příznaky Cykly a Vzdálenosti.
 • Funkce pro načtení zápisů čipů, která se používá ve výpočtu výsledku závodu byla zoptimalizována. U větších množství zápisů čipů se čas načtení dat zkrátí na polovinu.
 • Do editace závodu (v případě závodu s cyklováním) byla doplněna možnost nastavit tzv. Vyloučené cykly. Tyto cykly se nezapočítávají do výsledku a ani se tyto cykly nepoužijí pro určení Nejlepšího, Průměrného nebo Posledního cyklu.
 • Doplnění možnosti tisknout i z výsledků závodů pomocí tzv. HTML reportů. Nyní je tedy možné ve výsledku závodu označit prvních x závodníků a vytisknout pro ně např. diplomy. Proto bylo do systému doplněno i několik definic reportů pro diplomy.
 • Doplnění podpory Tisku/Exportu do JSON formátu.
 • Oprava v Tisku/Exportu do CSV formátu. V případě textových položek vyly doplněny chybějící uvozovky.