1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Seznam změn
  4. verze 23.8.2 (20.8.2023)

verze 23.8.2 (20.8.2023)

  • Do nastavení závodu do záložky ‚Nahrávání výsledků‘ byla doplněna možnost automatického nahrávání výsledků na server. A to buď na FTP server nebo na server podporující API pro příjem výsledků závodu. Aby se výsledky posílaly automaticky, je potřeba zatrhnout zatržítko ‚Automatický upload‘. Pak je možné nastavit časový interval pro automatické odesílání výsledků – výchozí je 1 minuta, a dále je také možné nastavit, zda se budou výsledky odesílat vždy (po uplynutí nastaveného časového intervalu) nebo jen v případě, že ve výsledcích došlo k nějaké změně.
  • Doplnění nové definice reportu, kterou je možné použít na stránce s výsledky závodu a získat tak (pomocí tisku) interaktivní nezávislou html stránku s výsledky daného závodu, kterou je pak možné např. umístit na vlastní web. Report bude ještě graficky a funkčně vylepšen. V další verzi bude do automatického nahrávání výsledků na server doplněna i možnost odesílat i takto vyrobenou html stránku s výsledky závodu.