1. Domů
 2. Dokumentace
 3. Seznam změn
 4. verze 22.11.8 (28.11.2022)

verze 22.11.8 (28.11.2022)

 • Změny v nastavení a použití možných čipů pro jednoho závodníka v daném závodu. Byla přidána podpora čtvrtého čipu a původně pojmenovaný čip vozidla byl přejmenován na 3.čip. Dále je možné v definici závodu u 2.-4.čipu nastavit, zda se nebude používat, nebo zda se bude používat volitelně (tedy třeba jen u některých závodníků závodu) nebo zda se bude používat povinně u všech závodníků daného závodu. Dále se pak v definici úseků závodu místo nastavení, zda se používá čip vozidla, umožňuje nastavit zda se používá (tedy vyhodnocuje) 2.-4.čip. Aktualizace automaticky převede nastavení závodů a úseků na použití nových položek.
 • Doplnění automatické změny velikosti gridu/tabulky s úseky v editaci závodu v případě změny velikosti okna prohlížeče.
 • Při zadání nového úseku se nyní automaticky předvyplní některé položky. Nastaví se použití (vyhodnocování) všech čipů v závodě použitých, položka antény se přednastaví na všechny antény v tomto zařízení a v příznacích se nastaví Trvání.
 • Na stránce s výsledkem závodu je možné v zobrazené tabulce zviditelnit email a telefonní číslo závodníka. Tyto sloupce jsou ve výchozím stavu skryté.
 • Do závodu je volitelně doplnitelná položka ‚Dodatečné trvání‘. V definici závodu je možné nastavit, zda se tato položka používá a případně jak se jmenuje. Může pak sloužit např. jako penalizace, nebo čas (trvání) z předchozího závodu, který chceme započítat do celkového času tohoto závodu. Hodnoty této položky je pak možné zadat v Editaci závodníků a tato položka je pak i vidět ve výsledcích daného závodu.
 • Nyní se libovolná změna z Editace závodníků (po uložení) okamžitě projeví i v probíhajícím závodě – tedy v zobrazených výsledcích daného závodu.
 • Doplnění volitelné podpory koeficientu závodníka, kterým se násobí jeho celkový výsledný čas (trvání) a získá se tzv. Přepočtený čas (trvání). Použití tohoto koeficientu se nastavuje v definici závodu a koeficient se pak zadává z Editace závodníků – přibude sloupec Koeficient. Ve výsledcích se pak navíc objeví sloupec Přepočtený čas. Ve výsledcích je k dispozici i sloupec Koeficient zadaný u jednotlivých závodníků, ale sloupec je ve výchozím stavu skrytý.
 • Drobná úprava ve výsledcích závodu aby byl sloupec Časový odstup zarovnaný vpravo.