1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Seznam změn
  4. verze 22.7.2 (10.7.2022)

verze 22.7.2 (10.7.2022)

  • Nyní se o zpracování informací z RFID modulu (zpracování zaznamenaných čipů) neprovádí v threadu ale v extra procesu, který má nastavenou vyšší prioritu. Motivací bylo rychlejší (a méně neovlivňované) zpracování informací z RFID modulu.
  • Doplnění možnosti otestovat nastavení spojení z podřízeného zařízení na hlavní (master) zařízení. Tato funkce je k dispozici z editace Základní konfigurace na záložce Nahrávání.
  • Doplnění funkce pro nastavení případně vynulování počítadel, která evidují poslední nahraný zápis čipu nebo startu na hlavní (master) zařízení. Tato funkčnost je k dispozici z editace Základní konfigurace na záložce Nahrávání. Má význam pouze pro vzájemnou komunikaci více zařízení.
  • Při smazání zápisu (nebo zápisů) čipu nebo startu se nyní kontroluje záznam s nejvyšším id a porovnává se to s počítadlem naposledy odeslaného záznamu na master zařízení. Opět má význam pouze v případě, že je zařízení nastavené jako klient a odesílá svá data na master zařízení.
  • Drobná oprava v kontrole ukládaných dat z funkce Editace závodníků – v případě, ze měl závodník nastavený příznak Neúplný to zbytečně kontrolovalo položku Rok narození.
  • Ošetření na stránce pro startování závodu – aby se po odstartování závodu, v případe, že se jedná o intervalový závod, objevil při pokusu o opuštění stránky dotaz. Je to proto aby člověk např. pokud je s tabletem mimo dosah wifi nepřišel o zobrazení odpočítávání závodníků v případě, ze např. omylem přejede a mělo by to provést občerstvení stránky.
  • Doplnění podpory bzučáku pro pípání při zaznamenání unikátního čipu. Pípání je nezávislé na nastavení časové tolerance pro záznam zápisu čipu do databáze. Ve výchozím stavu se pípnutí provede při záznamu čipu. Aby se zbytečně nepípalo v případě, že je daný čip zaznamenán opakovaně je nastavena časová tolerance na 1 sekundu. Pokud se v jeden okamžik zaznamená několik unikátních čipů, provede zařízení odpovídající počet pípnutí. Aby nedocházelo k zahlcení – tedy např. po zaznamenání velkého množství čipů, je nastavený maximální limit fronty pro pípnutí na 10.