1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Seznam změn
  4. verze 22.8.2 (16.8.2022)

verze 22.8.2 (16.8.2022)

  • Doplnění dalšího typu startu – Individuální starty. Tento typ startu lze využít v případech, kdy jsou dopředu známy starty jednotlivých závodníků – jsou v přesně určený čas. Pokud se v editaci závodu nastaví tento nový typ startu, objeví se v Editaci závodníků k danému závodu sloupec Čas startu. Je možné ho vyplňovat ručně, překopírovat do něj údaje z tabulkového procesoru nebo nechat tento čas vyplnit hromadně pro vybrané nebo všechny zadané závodníky. Konkrétní datum a čas startu se pak každému závodníkovi vypočte tak, že se vezme ‚společný‘ datum a čas startu a v něm se nahradí údaje o čase individuálním časem startu daného závodníka. V případě, že nemá nějaký závodník (v závodě s tímto typem startu) nastavený údaj Čas startu, zůstane pro něj časem startu ten společný čas startu. Je tedy vidět, že tímto typem startu je možné vyřešit i situaci závodníka/závodníků s opožděným startem oproti všem ostatním. Stačí jen přepnout typ startu a opožděným závodníkům vyplnit čas startu.
  • Oprava chyby v editorech data, času a trvání. Velmi často nebylo možné používat klávesy Šipka vpravo a Šipka vlevo pro pohyb kurzoru. Navíc v zobrazeném okně (nabídce) je možné také používat kurzorové klávesy.
  • Položky pro zadání a zobrazení data, času a trvání v případě, že umožňují i zadání desetin sekundy nyní používají pro zobrazení desetinné tečky znak, který je pro danou lokalizaci platný. Tedy např. pro cs lokalizaci je to znak ‚,‘, kdežto pro en lokalizaci je to znak ‚.‘.
  • Stránka pro startování závodu byla upravena tak, aby korektně informovala o vypouštění závodníků do závodu i v případě nového typu startu – Individuální starty. Navíc v okamžiku startu každého závodníka vyloudí stránka i zvukový signál.
  • Doplnění chybějící lokalizace textu v dialogu tisk/Export.