1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Otázky a odpovědi
  4. Jaké činnosti se provádějí při měření závodu?

Jaké činnosti se provádějí při měření závodu?

  1. Čipy, které budete používat v závodě (závodech) je potřeba zaevidovat do zařízení RaceMeter. K tomuto účelu je v agendě Čipy funkce „Registrovat“. Pokud budete používat opakovatelně používané čipy, stačí to udělat jen jednou.
  2. Je potřeba vymyslet topologii závodu a podle ní zadefinovat závod.
  3. K závodu je třeba zadat závodníky. Kromě standardní možnosti zadávání závodníků jednoho po druhém, je k dispozici i možnost vzít data z nějaké již vytvořené tabulky závodníků (MS-Excel, LibreOffice, Google documents, …) a jen pomoci Crlt+C a Ctrl+V překopírovat celý obsah tabulky. O kontrolu a vytvoření závodníků se už systém postará sám. U každého závodníka musí být kromě jeho startovního čísla uvedené i číslo čipu (případně i více čipů). Jen tak je možné zpracovat výsledky.
  4. Je třeba spustit RFID modul (s připojenými anténami) aby systém začal zaznamenávat čipy včetně časové značky.
  5. Je potřeba odstartovat závod (zmáčknutím tlačítka START nebo pomocí webové stránky), případně je možné čas startu i ručně do závodu doplnit.
  6. Pak už je možné zobrazit si výsledky probíhajícího závodu. Data jsou aktualizována průběžně.